Nồi cơm điện

Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM18V

Giá cũ: 2.800.000 đ
Giá bán: 2.100.000đ

Nồi cơm điện tử Sharp KS-COM19V

Giá cũ: 2.800.000 đ
Giá bán: 2.200.000đ