Máy pha trà

Nắp bình thuỷ tinh chưng yến Hurom TM-P01FSS

Giá cũ: 450.000 đ
Giá bán: 400.000đ

Bình thuỷ tinh Hurom Tea Master TM-P02FSS

Giá cũ: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.050.000đ

Máy pha trà chưng yến Hurom Tea Master TM-P02FSS

Giá cũ: 5.500.000 đ
Giá bán: 3.990.000đ

Máy pha trà Hurom Tea Master TM-B04FSS

Giá cũ: 6.000.000 đ
Giá bán: 4.050.000đ

Bình thuỷ tinh Hurom Tea Master TM-P01FSS

Giá cũ: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.050.000đ

Máy pha trà Hurom Tea Master TM-B03FPK

Giá cũ: 4.900.000 đ
Giá bán: 3.100.000đ

Máy pha trà Cuchen CKT-E150SM

Giá cũ: 3.900.000 đ
Giá bán: 2.900.000đ

Máy pha trà Hurom Tea Master TM-B02FSS

Giá cũ: 5.900.000 đ
Giá bán: 3.900.000đ

Máy pha trà Hurom Tea Master TM-B01FWH

Giá cũ: 4.500.000 đ
Giá bán: 2.900.000đ

Máy pha trà Hurom Tea Master TM-P01FSS

Giá cũ: 6.500.000 đ
Giá bán: 4.390.000đ