Linh kiện Kuvings

Vắt cam Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 800.000 đ
Giá bán: 750.000đ

Pusher Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 300.000 đ
Giá bán: 250.000đ

Trục ép Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 1.800.000 đ
Giá bán: 1.600.000đ

Bowl ép trái cây Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 1.100.000 đ
Giá bán: 950.000đ

Lưới làm sinh tố Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 800.000 đ
Giá bán: 700.000đ

Lưới ép trái cây Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 1.300.000 đ
Giá bán: 1.150.000đ

Roong Silicone Strainer Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 150.000 đ
Giá bán: 120.000đ

Roong Silicone Pulp Bowl Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 150.000 đ
Giá bán: 120.000đ

Roong Silicone Bowl Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 150.000 đ
Giá bán: 120.000đ

Cối làm kem Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 800.000 đ
Giá bán: 650.000đ

Bowl ép trái cây Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 1.100.000 đ
Giá bán: 950.000đ

Miệng ép trái cây Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 950.000 đ
Giá bán: 900.000đ

Lưới ép trái cây Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 1.300.000 đ
Giá bán: 1.150.000đ

Lưới xay sinh tố Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 750.000 đ
Giá bán: 700.000đ

Cối làm kem Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 800.000 đ
Giá bán: 650.000đ